Liefste, als 'k ga varen op die grote zee,

gaan dan jouw gedachten altijd met mij mee ?

Liefste, ga je varen op die grote zee,

volgen mijn gedachten jou van rêe tot rêe.

H.C. van Oort

Opgedragen aan alle familieleden van vòòr 1890, die niet op Ameland zijn begraven of ergens, vaak op een zeer jonge leeftijd, in de grote wereldzeeën in een onbekend zeemansgraf rusten.

Dat zijn:

 

Tjetze Yzaacs Visser, broer van mijn overgrootvader, matroos op de bark "De Amstel", overleden in de Straat Soenda (Nederlands Oost-Indië) in 1842, 24 jaar oud.

Hendrik Jurjens Bleeker, broer van mijn overgrootvader, 2e stuurman op de bark "Henriëtta", overleden op de Indische Oceaan nabij Indramaju (Nederlands Oost-Indië) in 1864, 30 jaar oud.

Yzaak Cornelis Visser, broer van mijn grootmoeder, matroos op de schoener "Havannah Packet", overleden in 1864 op de West-Indische wateren nabij Cuba, 15 jaar oud.

Christiaan Cornelis Visserbroer van mijn grootmoeder, matroos op de bark "Thorbecke III", overleden in de haven van Le Havre (Frankrijk) in 1881, aldaar begraven, 20 jaar oud.

Pieter Bleeker, mijn grootvader, scheepstimmerman van 1877 t/m 1921, overleden in 1933 te Leeuwarden, aldaar begraven, 74 jaar oud.